วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

ฟังกรุอ่าน http://www.mp3quran.net/s_gmd.html

มีกรุอ่านปลายซูเราะให้ฟัง

ไม่มีความคิดเห็น: